Redactie NVOO

Wat is overgewicht en obesitas?

Redactie NVOO

United Kingdom Female.1047.jpg

Vetopstapeling in het lichaam

Bij overgewicht en obesitas is er te veel vet opgestapeld in het lichaam. Of er sprake is van overgewicht of obesitas kan bepaald worden door de Body Mass Index (BMI) te berekenen. Dit getal geeft de verhouding weer tussen gewicht en lichaamslengte, en kan je berekenen door je gewicht te delen door je lengte in het kwadraat, volgens de volgende formule:
BMI= gewicht (kg) / (lengte (m))ˆ2


BMI categorieën:

BMI minder dan 18 kg/m2:          Ondergewicht
BMI tussen de 18 en 25 kg/m2:   Gezond gewicht
BMI tussen de 25 en 30 kg/m2:  Overgewicht
BMI boven de 30 kg/m2:             Obesitas (klasse 1)
BMI van 35 kg/m2:                        Obesitas (klasse 2)
BMI van 40 kg/m2 of meer:        Morbide obesitas (klasse 3)

Middelomtrek

Een andere manier om te bepalen of er overgewicht of obesitas is, is door je middelomtrek te meten. Je kunt je middelomtrek meten met behulp van een simpel meetlint. De middelomtrek wordt gemeten op het smalste deel van je middel, tussen de onderste rib en de bovenkant van de heupen. Het meest betrouwbaar meet je de middelomtrek staand aan het eind van een normale uitademing.Vet kan zich overal in het lichaam opstapelen. Vooral de opstapeling van vet in de buikholte rond de organen brengt grotere risico’s voor de gezondheid met zich mee.


Middelomtrek categorieën:

middelomtrek NHG.PNG

De cijfers

Overgewicht en de problemen die het met zich mee kan brengen zijn niet nieuw. 2500 jaar geleden waarschuwde Hippocrates er al voor dat mensen die meer vetmassa hadden, eerder leken te sterven dan mensen die minder vetmassa hadden. In de laatste 30 jaar is het aantal mensen met obesitas bijna verdriedubbeld. Ongeveer 44% van de volwassen wereldbevolking is op dit moment te zwaar. Dat zijn wereldwijd 2.000.000.000 mensen met overgewicht! Hiervan hebben meer dan 300 miljoen mensen morbide obesitas.


In Nederland is het aantal mensen met overgewicht en obesitas ook flink toegenomen. Op dit moment is meer dan de helft van de Nederlandse volwassenen te zwaar. Dit neemt toe met de leeftijd: ouderen zijn vaker te zwaar dan jong volwassenen.
Van de volwassenen heeft 35% overgewicht (BMI >25 kg/m2) en 15% obesitas (BMI >30kg/m2). Mannen hebben vaker overgewicht dan vrouwen, vrouwen hebben vaker obesitas dan mannen.
Ook het aantal kinderen met overgewicht neemt toe in Nederland. Momenteel heeft 1 op de 5 kinderen overgewicht, terwijl dit 50 jaar geleden nog minder dan 1 op de 10 kinderen was.

Lees verder: