Redactie NVOO

Bariatrie in Nederland

Redactie NVOO

Swedish Female Lamp Post.1543.jpg

Wat is bariatrie?

Bariatrie is de verzamelnaam voor operaties tegen obesitas. Het kan hierbij gaan om verschillende procedures waarbij de maag verkleind wordt (zoals bij een gastric sleeve) of de maag en darmen omgeleid worden (bijvoorbeeld de (omegaloop) gastric bypass, duodenal switch). Denk je dat een operatie tegen het overgewicht voor jou de oplossing zou kunnen zijn? Bespreek dit dan eerst met je huisarts of medisch specialist. Hij of zij kan je dan in goed overleg verwijzen. Er zijn verschillende medische centra die bariatrische operaties uitvoeren. Dit zijn onder andere het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp, het Medisch Centrum Leeuwarden, het Rijnstate, de Nederlandse Obesitas Kliniek en enkele andere ziekenhuizen. Elke ziekenhuis heeft een eigen traject ter voorbereiding op de operatie en een eigen nazorgtraject.

Richtlijn chirurgische behandeling van obesitas

Wanneer kom je in aanmerking voor een bariatrische ingreep?
De richtlijn adviseert om in een multidisciplinair behandelteam een metabole operatie te overwegen bij patiënten in de volgende situaties:

  • Patiënten met een BMI van ≥ 40 kg/m2
  • Patiënten met een BMI van ≥ 35 kg/m2 als deze gepaard gaat met bijkomende aandoeningen (zoals bijvoorbeeld hoge bloeddruk, suikerziekte, hartaandoeningen, slaapapneu, leververvetting of artrose)
  • Patiënten met diabetes mellitus type 2 en een BMI 30 tot 35 kg/m2 bij wie begeleiding in gecombineerde leefstijlinterventie-programma’s en maximale medicamenteuze behandeling door een internist onvoldoende effect hebben gehad op de diabetesregulatie

Bariatrische centra

In Nederland zijn er op dit moment 19 centra die bariatrische ingrepen uitvoeren. Allen moeten voldoen aan de richtlijn voor morbide obesitas. Dat houdt in dat elk centrum minstens 2 bariatrische chirurgen moet hebben die in totaal meer dan 200 procedures per jaar uitvoeren. Deze grens is gesteld om de kwaliteit van de zorg hoog te houden.

Ook zijn alle bariatrische centra aangesloten bij de Dutch Audit for Treatment of Obesity (DATO). Dit is een Nederlands kwaliteitsregistratiesysteem dat de resultaten van de verschillende vormen bariatrische operaties registreert. Alle patiënten in dit registratiesysteem hebben een chirurgische interventie ondergaan omdat er sprake is van morbide obesitas.
Op deze manier krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én in die van hun collega’s. Dit gebeurt aan de hand van een zogeheten jaarlijkse PDCA (plan-do-check-act) cyclus. De grondlegger hiervan is dr. Ernest Amory Codman, die door het nagaan van zijn eigen resultaten de patiëntenzorg wilde verbeteren door het vervolgen (check) en naar bevindingen te handelen (act). Tijdens deze PDCA cyclus worden een aantal kwaliteitsindicatoren gemonitord die als spiegelinformatie dienen. Met deze zogenoemde spiegelinformatie streeft de beroepsgroep continu naar de verbetering van de kwaliteit van bariatrische zorg in Nederland.


Bron: FMS richtlijn Chirurgische Behandeling van Obesitas, via: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chirurgische_behandeling_van_obesitas/startpagina_-_chirurgische_behandeling_van_obesitas.html